AMNYTT amnytt.no 6/2023 | Page 5

INNHOLD

Mye automasjon på gigantisk oppdrettsanlegg ............................................................... 14
Optimalisert vedlikehold med digital tvilling ................................................................. 22
Effektiv og miljøvennlig batterigjenvinning med ny oppskrift ................................... 34
Flodbølge av rapporter om klimakrisen ............................................................................ 42
Industrien må bli grønn og digital ..................................................................................... 48
Utvidelse av lovbestemte krav for implementering av cybersikkerhet ..................... 56
Industrien kan lære byggebransjen å digitalisere ......................................................... 64
NFEA .......................................................................................................................................... 68
Tavleforeningen ....................................................................................................................... 72
Nr . 6 - 2023 ISSN 1893-6601
Ansvarlig utgiver JES Consult Fossilveien 40 , 3034 Drammen Bankkonto : 6138 06 63944
Ansvarlig redaktør Jan Eirik Schiøtz Telefon : + 47-997 98 302 E-post : jan . eirik @ amnytt . no
Journalister Leslie Henriksen Telefon : + 47-99 22 46 86 E-post : leslie @ tekstbiten . no
Eivik Iveland Telefon : + 47-483 64 422 E-post : eirik @ jivetalk . no
Head of marketing Tom Mehlum Telefon : 900 44 944 E-post : tom @ amnytt . no
AMNYTT distribueres digitalt 7 utgaver pr . år til 10.000 personer , herunder abonnenter og NFEA- medlemmer .
Design og digital produksjon Hi-Files Design doo , Slovenia Tlf : + 386 40 567202 design @ hi-files . com
Grafisk design Ljubisa Miodragovic
Annonsemateriell Skal leveres i PDF-format Sendes til tom @ amnytt . no
Hovedsamarbeidspartnere
Følg oss i sosiale medier
Følg oss på