AMNYTT amnytt.no 6/2023 | Page 4

14 22
34
42
48
56
64

14 22

Mye automasjon på gigantisk oppdrettsanlegg

34

Optimalisert vedlikehold med digital tvilling

42

Effektiv og miljøvennlig batterigjenvinning med ny oppskrift

48

Flodbølge av rapporter om klimakrisen

56

Industrien må bli grønn og digital

64

Utvidelse av lovbestemte krav for implementering av cybersikkerhet
Se bilaget bakerst I magasinet
Phoenix Contact s . 74
Industrien kan lære byggebransjen å digitalisere