AMNYTT amnytt.no 6/2023 | Page 3

Lekkasjeovervåking og pålitelig måling

av hydrogen og karbondioksid

Produkter , løsninger og tjenester
• Custody Transfer ( CT ) målestasjoner ren hydrogen og hydrogen / naturgass blandinger
• Systemer for overvåkning og deteksjon av lekkasje i rørsystemer ( LDS )
• Flow computer sertifisert for hydrogen applikasjoner
• Komplette målesystemer : Fra planlegging til igangkjøring
cmp . krohne . com / hydrogen
produkter løsninger service