AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 76

76 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Monitorering og overvåking av vindparkens nett via TwinCAT HMI . ( Foto : Beckhoff )
minaler ennå var tilgjengelige eller manglet tilstrekkelig driftshistorikk , bestemte de seg for et teknologisk kompromiss . – Vi valgte å distribuere BK1120 Ether- CAT Bus Coupler og K-Bus-terminaler som I / O-komponenter samt en EK1100 EtherCAT Bus Coupler med EL6731 PROFIBUS master / slave-terminaler i nacellen og rotornavet , sa Zickert . – Dette viste seg å være en god løsning med bruk av EtherCATs kostnadsbesparelser og ytelse som et høyere nivå bus-system fra starten av . De to PROFIBUS-masterne i nacellen krevde ikke kjøp og konfigurasjon av en separat datamaskin , men ble implementert smart og kostnadseffektivt med to EL6731-terminaler , fortalte han .
– I tillegg til komponentene og utviklingen av programvaren ( som kunden senere tar over i kildekoden ), får han alt fra en enkelt kilde . Over en viss størrelse sørger produsentene alltid for koblingsskapkonstruksjonen selv . Uansett er vi åpne for alt fra prototyper til små serier til serieproduksjon , sier Kordtomeikel .
TwinCAT 3 gir fleksibel programmering Beckhoff utviklet IEC 61400-25-serveren som et grensesnitt til et eksternt styringssystem , en OPC UA-server utviklet som et grensesnitt mellom PLS og turbin-HMI samt at TwinCAT 3 ble brukt for en HIL-turbinsimulering som testmiljø for styringssystemet .