AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 75

75 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
– De samme PLS-programmene kjører på alle M5000116-turbiner med serienummer 02 til 130 og på alle M5000-135-turbiner med serienummer 01 til 71 . Denne standardiseringen har store fordeler når det gjelder programvedlikehold , rotårsaksanalyse ( RCA ) samt feilmodus- og effektanalyse ( FMEA ) , sa Bernd Zickert som jobbet for Adwen Technology med å installere turbiner på Alpha Ventus . ( Foto : Beckhoff ) offshore vindmøller i Nordsjøen . Noen spesielle utfordringer er det allikevel sammenliknet med landbaserte vindkraftanlegg . – Et offshoresystem gir betydelig høyere utbytte sammenlignet med et landbasert system – men det har også betydelig dårligere tilgjengelighet , sier Kordtomeikel . – Av begge grunner er offshoreanlegg opptil 3 ganger større enn landanlegg når det gjelder ytelse . Den dårligere tilgjengeligheten til offshoreanleggene skyldes værforholdene til sjøs . Et slikt anlegg kan ikke nås med skip i mer enn 6 måneder i året og må i verste fall betjenes med helikopter . Dette krever også spesialopplæring for alle tjenesteansatte . Derfor bør alle komponenter som brukes være enda mer pålitelige enn på land . Til sjøs kombineres generelt mange flere anlegg for å danne en vindpark . På denne måten kan man oppnå kraftverk med en ytelse på 1 GW og mer , sier han .
Teknologiutvikling med vellykket kompromiss Beckhoff var aktivt involvert i prosjektet fra starten , blant annet med design av automatiseringsløsningen for anlegget og HIL-testbenk som måtte utvikles samtidig samt utvikling av HMI-rammeverk i C #, design og konstruksjon av styreskap og funksjonstesting på stedet . Den grunnleggende systemarkitekturen med PC-basert kontroll ble definert sammen med den andre prototypen i 2006 . Siden ikke alle EtherCAT-ter-