AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 66

66 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Hias-prosessen gjør det mulig å gjenvinne store mengder fosfor . Foto : Rakel J . Berg / Hias How2O

Det interkommunale avløpsselskapet Hias IKS er ansvarlig for vann og avløp i de fire Hedmark-kommunene Hamar , Løten , Ringsaker og Stange . Når renseanlegget var modent for oppgradering for ti-tolv år siden , rådet det litt usikkerhet i selskapet på hva slags teknologi de skulle gå for .

Hias-prosessen En utviklingsprosess ble satt i gang , som igjen endte opp i en ny renseprosess , den fikk navnet Hias-prosessen . Hias-prosessen er en biologisk renseprosess utviklet av Hias IKS , som nå videreutvikles og kommersialiseres i søsterselskapet Hias How2O . Den patenterte prosessen som har vært i drift på Hias renseanlegg siden 2016 , skal testes med virtuelle sensorer , som forskere ved OsloMet er med på å utvikle . Når det ble klart at en av målsettingene var å gjenvinne fosfor , skjønte de raskt at en viktig forutsetning var å slutte og bruke kjemikalier . Det satte utviklingsteamet på sporet av biologisk fosforfjerning , som er vanlig ellers i verden , men lite brukt i Norge . Prosessen er en videreutvikling av konvensjonell MBBR-teknologi ( Moving Bed Biofilm Reactor ), der fosfor og nitrogen fjernes biologisk i stedet for bruk av fellingskjemikalier . På denne måten blir fosfor bundet opp i biomassen og kan enkelt gjenvinnes .
Innvilget støtte Under ledelse av daglig leder Anders T . Øfsti har Hias-prosessen blitt kom-