AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 65

En ny norskutviklet rensemetode med bakterier som spiser fosfor og nitrogen , kan gjøre avløpsvannet renere på en miljøvennlig måte , slik at fisken overlever , og du ikke blir syk når du bader i vannet . Metoden har fått navnet Hias-prosessen .

65 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

Matematikk , bakterier og tingenes internett

En ny norskutviklet rensemetode med bakterier som spiser fosfor og nitrogen , kan gjøre avløpsvannet renere på en miljøvennlig måte , slik at fisken overlever , og du ikke blir syk når du bader i vannet . Metoden har fått navnet Hias-prosessen .
Av Leslie Henriksen