AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 67

67 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Biofilmbæreren tilbyr bakteriene en stor overflate som igjen gir stor rensekapasitet . Foto : Lars M . Bøe / Hias How2O
mersialisert gjennom selskapet Hias How2O , et søsterselskap til Hias IKS . – Dette danner grunnlaget for samarbeidsprosjektet vårt med Oslo Met . Renseprosessen , som er relativt ny , er en kombinasjon av kjent teknologi og kjent biologi , men konfigurert på en helt ny måte . Det gjør at man ikke kan gå til eksisterende styringssystemer å få en ferdig pakke hvor man skal kontrollere denne prosessen , forklarer Øfsti . Han forklarer videre at Hias How2O i samarbeid med Hias IKS har utviklet et styringssystem som fungerer godt , men som de mener kan optimaliseres ganske betydelig . – Det er på dette steget vi begynte å utrede et samarbeid med Oslo Met , og vi i fellesskap skrev en søknad om støtte til Regionale Forskningsfond Innlandet , og som vi gledelig fikk innvilget . Partnere i prosjektet foruten Oslo Met og Hias How2O , er Hias IKS og teknologileverandøren Digitread Connect .
Største kostnaden Utfordringen når du skal styre et renseanlegg er at ingenting er stabilt . – Man tenker kanskje på avløpsvann som noe stabilt og som ikke forandrer seg så mye , men i realiteten så forandrer det meste seg fra time til time , fastslår Øfsti . – Når det jobbes med en biologisk prosess , så vil du gjerne at den skal respondere på disse forandringene . Og så er det begrensninger for hvor langt du kan komme med tradisjonell styring , som egentlig responderer veldig