AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 5

Innhold

Det står ikke på engasjementet ................................................................................................. 08
Hydrogen inntar podiet .................................................................................................................. 22
Vi er midt i digitaliseringsreisen ............................................................................................. 34
Medarbeidere og kompetanse er fundamentet ................................................................. 44
Skal hjelpe brukerne med å avkarbonisere virksomheten ........................................ 52
Industriell løsning for hydrogenindustrien ......................................................................... 58
Matematikk , bakterier og tingenes internett ..................................................................... 64
PC-basert kontroll av vindturbiner ......................................................................................... 72
Hvordan bruke cybersikkerhet til kritisk infrastruktur ?............................................ 82
NFEA ......................................................................................................................................................... 88
Tavleforeningen ................................................................................................................................. 90
Nr . 6 - 2022 ISSN 1893-6601
Ansvarlig utgiver JES Consult Fossilveien 40 , 3034 Drammen Bankkonto : 6138 06 63944
Ansvarlig redaktør Jan Eirik Schiøtz Telefon : 997 98 302 E-post : jan . eirik @ amnytt . no Foto forside : Jørgen Bratland , Equinor
Markedsansvarlig Tom Mehlum Telefon : 900 44 944 E-post : tom @ amnytt . no
AMNYTT distribueres digitalt 7 utgaver pr . år til 10.000 personer , herunder abonnenter og NFEA- medlemmer .
Annonsemateriell Skal leveres i PDF-format Sendes til tom @ amnytt . no
Design og digital produksjon Hi-Files Design doo , Slovenia Tlf : + 386 40 567202 design @ hi-files . com
Grafisk design : Ljubisa Miodragovic
Hovedsamarbeidspartnere