AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 4

08 22
34 44
52
58
64
72
82

08 22

Det står ikke på engasjementet
Hydrogen inntar podiet

34 44

Vi er midt i digitaliseringsreisen

52

Medarbeidere og kompetanse er fundamentet

58

Skal hjelpe brukerne med å avkarbonisere virksomheten

64

Industriell løsning for hydrogenindustrien

72

Matematikk , bakterier og tingenes internett

82

PC-basert kontroll av vindturbiner
SE BILAGET BAKERST I MAGASINET
Phoenix Contact s . 86
Hvordan bruke cybersikkerhet til kritisk infrastruktur ?