AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 6

VI MÅ ALLE GJØRE EN INNSTAS

Leder
Vi er nå inne i usikre tider . Det gjelder både sikkerhetsmessige og økonomiske tider . Sikkerhetssituasjonen er storpolitikk , som få av oss kan gjøre noe med . Når det gjelder de økonomiske forhold er det en rekke aktører som er involvert .
Økonomien blir i stor utstrekning påvirket av de politiske forholdene internasjonalt . Videre betyr den nasjonale økonomiske politikken en god del . Men energi- og utdannings-politikken har også stor innvirkning på industriens rammebetingelser . Dagens strømpriser er påvirket internasjonale og nasjonale forhold . Nasjonalt betyr de to siste utenlandskablene , til Tyskland og Storbritannia , svært mye . Disse kablene økte overføringskapasiteten med om lag 25 prosent . Ved inngangen til 2021 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner på 78,1 prosent . Det er bare 0,7 prosent under maksimal fyllingsgrad . Alt så greit ut . Kraftbransjen utnyttet muligheten til økt eksport . Eksporten av kraft økte med 30 prosent i 2021 sammenlignet med snittet for de siste fem årene , og var det høyeste noensinne . Midt på sommeren endret værforholdene seg , det ble mindre regn . Vi ser her bort fra forholdene i vår nordligste landsdel . I uke 26 ble magasinfyllingen under medianen , for første gang i 2021 . Dette tok ikke kraftbransjen hensyn til . E fortsatte den voldsomme eksporten . Ved inngangen til 2022 var magasinfyllingen 25 prosent lavere enn året før . Men holt man igjen på vannet . Nei da , eksporten fortsatt ufortrødent . Man regent vel med at det skulle begynne å regne igjen . Regne lot vente på seg . Været de siste ukene tyder på at vi forhåpentligvis får mer normale forhold igjen . Sektortenkning i kraftbransjen har påvirket industriens rammebetingelser . I intervju med næringsministeren sa han ; – Vi må tenke stort og se helheten i arbeidet vårt . Helhet er ikke betegnende på hvorledes energidepartementet styrte kraftbransjen . Den fikk lov til å optimalisere sin egen virksomhet . Suboptimalisering er sjelden optimalt for helheten . Vi får håpe at det er trukket lærdom av årets erfaringer , med at vi ikke kan stole på været i næringspolitikken . Det må være langsiktighet og alle parter må tas hensyn til . Det norske samfunnet er best tjent med at flest mulig er i jobb , og skal vi få det til må industrien få gode rammebetingelser .
Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør