AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 24

24 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Hydrogen produsert med vindkraft er CO 2 fritt

Noen steder er fremtiden allerede her . Ta for eksempel den nordlige kysten av Tyskland , hvor landet er flatt og horisonten bred . Enger veksler med åker , og vindturbiner og solcellemoduler produserer fornybar energi . I løpet av de siste to årene har denne regionen fått tilskudd av fem hvite containere som inneholder elektrolysører fra H-Tec Systems . Disse bruker kortreist elektrisitet fra vindmøller til å spalte vann til hydrogen og oksygen . Hydrogenet går videre til videre bruk . Selv om det kan høres enkelt ut , er det mye mer som ligger bak . Her ligger en del av puslespillet for den globale energirevolusjonen . Hydrogen produsert med vind- , vann- og solenergi er CO 2

-fritt – også kjent som ” grønt ”. ” Grønt hydrogen kan være en av nøklene til energiomstillingen og hjelpe industrien med å oppnå et gjennombrudd innen avkarbonisering , sier Uwe Wagner , Global Industry Manager for Power & Energy hos Endress + Hauser . Denne miljøvennlige energibæreren / gassen har en rekke anvendelsesområder . Den kan lagre energi gjennom å bli produsert ved hjelp av tidvis overskudd av grønn energi . Den kan tilføres gass-distribusjonssystemer og den kan benyttes til å produsere elektrisitet ved å benytte brenselceller . I den kjemiske industrien benyttes hydrogen som råstoff for ammoniakk og metanol .