AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 23

Grønt hydrogen har potensiale til å av-karbonisere hele industrisamfunnet . Som energibærer for den nye nullutslipps-æraen , er det behov for produksjon i stor skala , hvilket krever enorm innsats og store investeringer . Bedrifter og forskere jobber sammen for å bringe industrien nærmere målet om CO 2
- nøytralitet .

23 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

Hydrogen inntar podiet

Grønt hydrogen har potensiale til å av-karbonisere hele industrisamfunnet . Som energibærer for den nye nullutslipps-æraen , er det behov for produksjon i stor skala , hvilket krever enorm innsats og store investeringer . Bedrifter og forskere jobber sammen for å bringe industrien nærmere målet om CO 2
- nøytralitet .
Av Tore Sandvoll , Endress + Hauser