AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 25

25 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Elektrolyse er en velkjent kjemisk prosess
Ved raffinering av råolje benyttes hydrogen til å omdanne molekyler til egnede sådanne ( reforming ). Kombinert med CO 2 produseres syntetisk metan og syntetisk drivstoff . I stålindustrien kan grønt hydrogen erstatte kull som reduksjonsmiddel i masovner som produserer råjern , sier Jens Hundrieser , Europeisk industrisjef for energi hos Endress + Hauser . Til dags dato har den globale etterspørselen etter hydrogen , som for tiden er på 90 millioner tonn årlig , blitt dekket nesten utelukkende med billig grå hydrogen produsert ved dampreformering av fossilt brensel . Elektrolyse står for tiden bare for 0,03 % av dette . Likevel har mer enn 30 land vedtatt eller planlegger en nasjonal H2-strategi . Bare i EU er målet å øke produksjonen av fornybart hydrogen til 10 millioner tonn per år i perioden 2024 til 2030 . Allianser driver prosjektet fremover .
Multitalent-skisse under Grønt hydrogen innehar et stort potensial over et bredt spekter av anvendelsesområder . Det kan konverteres til elektrisitet gjennom brenselceller , benyttes som energibærer i fordelings nettverk eller direkte i gass turbiner . I kjemisk industri benyttes hydrogen som råstoff ved produksjon av ammoniakk og metanol . Innen raffinering av råolje benyttes hydrogen til reformering av molekyler . I kombinasjon med CO 2 produseres syntetisk metan og drivstoff . I stålindustrien kan hydrogen erstatte kull som reduksjons-middel i masovner .
Fra nisje til bred anvendelse i industriell skala – Industri og vitenskap samarbeider om å gjøre grønt hydrogen til en konkurransedyktig energibærer . Det pågår arbeid med produksjon i industriell skala , samt anvendelse innenfor et bredt