AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 77

77 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Region Rogaland : Ola Guldbrandsen som representerer Eldor AS i Stavanger Region Vest : Bjørn Helge Ulland som representerer Equinor i Bergen
Regionstyrene har jevnlige møter etter behov og forsøker å arrangere minst ett lokalt arrangement hvert år . Det er regionstyret som også utarbeider de faglige programmene for Industriseminarene og gjør avtaler med foredragsholderne , booker møtelokale og organiserer eventuelle bedriftsbesøk . NFEA sentralt backer opp med markedsføring og påmelding . De regionale arrangementene er viktige for NFEA . Å løfte frem lokal industri og skape regionale møteplasser er viktig og blir satt pris på lokalt . For deltakeren betyr det redusert reisetid og mindre tidsforbruk , og ikke minst så bidrar arrangementene til at man kan knytte kontakter og utveksle erfaringer om faglige problemstillinger . Aktivitetene i regionene bidrar til å øke verdien av et medlemskap i NFEA .
Lokal forankring og tematikk Regionarrangementene i NFEA skal ha en lokal forankring og en lokal tematikk . Det er liksom noe av hensikten . Årets arrangement i Grenland samlet 75 deltakere hovedsakelig fra regionen , men også fra distriktene rundt . Seminardelen ble arrangert i auditoriet hos Yara i Herøya Industripark , og det faglige handlet i stor grad om fremtidige industrimuligheter i regionen og på Herøya samt satsingen på hydrogen og nye energikilder .