AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 76

76 / 82

Jubileum for regionseminaret i Grenland

AMNYTT NR . 5 2022
For 30 . gang er det blitt arrangert industriseminar i regi av regionstyret i Grenland . 75 personer deltok på jubileumsarrangementet som ble avholdt hos Yara i Porsgrunn 1 . september . Også i år bestod arrangementet av et faglig seminar etterfulgt av en sosial del med båttur til Seivall for den tradisjonsrike grillmiddagen .

Ifølge regionstyreleder Agnar Sæland fra Pepperl + Fuchs er grillmiddagen på Seivall riktignok en forholdsvis ung tradisjon . – I tidligere tider foregikk det sosiale om bord på « Moderen », ei gammal nærmest utrangert ferge . Om bord ble det først servert lapskaus , øl og akevitt . Da vi passerte Brevikbrua ble det dekket på med ferske reker og hvitvin . Det var tider , ler Sæland og får latter tilbake fra samtlige fremmøtte . Vi skrur tiden tilbake til 1991 . Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering baserte seg på industriens behov . For å sikre god kontakt med de lokale industrimiljøene besluttet Ifea å opprette regioner . I første omgang tre regioner : Oslo , Grenland og Stavanger . Hensikten med regionene var å arrangere møter hvor fagfolkene i det lokale industrimiljøet ble invitert til å delta . Tema var lokale forhold og stort sett var det lokale fagfolk som holdt foredragene . I Grenland har man holdt årlige samlinger hvert år siden 1991 . Eneste unntak var under pandemien . Det har vært tradisjon for to samlinger hvert år , et vårarrangement og et hovedarrangement om høsten . Det er hovedarrangementet som i år ble arrangert for 30 . gang . Det står det stor respekt av !

Regionene er viktig for NFEA Hensikten med og viktigheten av regionene er minst like relevant i dag som i 1991 . Det er nå opprettet regionstyrer for NFEA i fem regioner i Norge . Regionstyrene består av 4-6 representanter fra industrien og leverandørsiden lokalt . Hvert regionstyre har en leder .
Region Midt Norge : Jørn Jensen som representerer Aker Solutions AS i Trondheim Region Øst : Fredrik Weberg-Larsen som representerer COWI i Fredrikstad Region Grenland : Agnar Sæland som representerer Pepperl + Fuchs AS i Porsgrunn