AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 75

75 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Årets ONS var svært godt besøk . De besøkende fikk mye god informasjon
oversikt over systemets helsetilstand . Servis monitor løsning kan også benyttes i andre leverandørers installasjoner , så sann sensor data overføres på en standardisert måte . Automatisering og digitalisering er helt sentrale teknologier i det grønne skifte . AMNYTT hadde en interessant samtale med Nils Klippenberg , CEO Siemens AS og Frank Bråthen , CEO Siemens Digital Industries Norge AS , om temaene havvind , hydrogen og batteriproduksjon . Se video .
Digitalisering Digitalisering er også et viktig tema i olje- og gassbransjen . Norsk industri har vært i fronten for å utvikle avanserte produksjonsløsninger for olje og gass utvinning . Neste teknologisteg er å utnytte digitalisering og robotteknologi . My interessante initiativer er tatt for å effektivisere produksjonen og redusere miljøbelastningen av oljeproduksjonen . Servis hydraulikk løsning er et godt eksempel på utnyttelse av digitaliseringsteknologien for å redusere miljøbelastningen . Weidmüller er kjent for sinne rekkeklemmer . Nå satser de på at ta nye markeder med egne PLSer og tre inn i IOT markedet . Med digitaliseringsteknologi satser de også på å være med i utviklingen av hydrogen markedet .

” Flere av automatiseringsbransjens sentrale leverandører satser på å være med når dette teknologitoget går ”