AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 74

74 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Avansert robotteknologi har gjort sitt inntog i oljebransjen
Null utslipp Vind , hydrogen og CO2 fangst og lagring var sentrale temaer både under konferansene og på utstillingene . Alle deler av industrien ser nå på mulighetene disse industrielle sektorene gir . Men mye av utviklingen styres av politiske beslutninger . Det gjenstår å se om norsk industri får den drahjelpen politikerne kan gi . I land som Nederland og UK er myndighetene aktive for å utvikle disse industri sektorene . Flere av automatiseringsbransjens sentrale leverandører satser på å være med når dette teknologitoget går . Det gjelder systemleverandører som Siemens , Emerson og Yokogawa . De to sistnevnte er engasjert i en storsatsing i Nederland . Pilotprosjektet skal demonstrere at hydrogen kan produseres svært miljøvennlig . Elektrisiteten produseres med havvind og hydrogen lages ved
elektrolyse av sjøvannet . Det ferdige produktet transporteres via rørledning til et kjemisk anlegg . Hydrogenet erstatter naturgass , og fjerner derved en stor CO2 kilde i produksjonen . Beckhoff er storleverandør av styring og overvåking av havvindturbiner . I tillegg leverer selskapet også I / O for Ex områder uten barriere , en løsning som er aktuell i hydrogen produksjon . Phoenix Contact er engasjert i produksjon av brenselceller . Drivstoffet i brenselcelle er hydrogen . Servi utvikler sin miljøvennlige hydraulikk løsning videre . Det benyttes miljøvennlig hydraulikk olje , som ikke er basert på fossilt råstoff . Økt instrumentering og avansert bruk av frekvensomformere i systemet reduserer energiforbruket . Med et nyutviklet overvåkingssystem økes driftstiden til systemet , ved at operatøren får god