AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 73

De høye olje og gassprisene satte tydelig preg på oljemessen ONS i Stavanger . Antall utstiller som var over 1 000 og et besøkstall på 61 098 viser at optimismen er stor i denne bransjen . Den største økningen var i konferansedelen , med over 1 000 presentasjoner .

73 / 82

AMNYTT NR . 5 2022

Bærekraft og hydrogen i sentrum

De høye olje og gassprisene satte tydelig preg på oljemessen ONS i Stavanger . Antall utstiller som var over 1 000 og et besøkstall på 61 098 viser at optimismen er stor i denne bransjen . Den største økningen var i konferansedelen , med over 1 000 presentasjoner .
Av Jan Eirik Schiøtz