AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 70

70 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Skyteknologien fremskynder sammensmeltingen av IT og OT
forbedre tid til marked , ekspansjon til nye markeder og markedsposisjon .
3 . Å beskytte investeringene i skyen og sørge for sikkerheten er en nøkkelprioritet for europeiske produsenter :
• Å beskytte investeringene i skyen gir et grunnlag for forbedret kundeservice og cybersikkerhet . 58 prosent av skylederne har også opplevd reduserte kostnader som en følge av dette .
• 49 prosent av alle europeiske produsenter har dratt nytte av økt omsetning takket være investeringer i skyteknologi .
• 61 prosent av de ledende brukerne av skyteknologi forteller at utviklingen av cybersikkerhetsteam- og ferdigheter er det viktigste tiltaket for å beskytte investeringene i skyen . Det sikrer en effektiv og trygg overgang .
• Rapporten viser at produksjonsbedriftene som har tatt i bruk skyteknologi forventer at det vil påvirke hvert enkelt virksomhetsområde innen to år , sier Srinivasaa .
• Dette er ingen overraskelse med tanke på fordelene som kommer med skyen . I tillegg til å øke konkurranseevnen og produktiviteten , legger det også til rette for økte inntekter , forbedret omdømme og enklere administrasjon av selskapets karbonavtrykk . Alt dette blir viktig når vi beveger oss inn i « Industri 5.0 » og skal skape fremtidssikre virksomheter .