AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 69

69 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Produksjonen vil bli bedre planlagt . Det blir enklere å koble forskjellige systemer sammen
og gjør det mulig for produsenter å bruke kunstig intelligens , IoT , dataadministrasjon av varehus og andre nye teknologier . Fremover vil skyteknologi være grunnmuren som fremtidens smarte fabrikker bygges på .
Her er noen andre høydepunkter fra rapporten : 1 . Produksjonsbedrifter bruker skyteknologi til å modernisere produksjonsprosessen :
• 40 prosent av europeiske produsenter opplevde betydelig fremgang i nøkkelaktiviteter ved bruk av skyteknologi , som for eksempel IT- administrasjon , produksjonsplanlegging , innkjøp og logistikk .
• 56 prosent av produsentene har rapportert om forbedret produktivitet takket være skyen .
• Totalt har 51 prosent av produsentene , uavhengig av hvilket stadie de er på i skyintegrasjonen , rapportert om forbedret planlegging og beslutningstaking .
2 . Næringslivsledere mener skyen gjør produksjonen mer effektiv gjennom å støtte transformasjonen av viktige operasjoner :
• 79 prosent av europeiske produsenter sier at skyen har gjort kvalitetskontroll mer effektivt gjennom sentralisering , standardisering og åpenhet rundt relevant data .
• 49 prosent av produsentene forventer å øke investeringen i skybasert kvalitetskontroll i nær fremtid for å