AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 71

71 / 82

AMNYTT NR . 5 2022

” Pandemien førte til et massivt oppsving i bruk av skyteknologi ”

Undersøkelsesutvalget var 93 toppledere på C-nivå og sentrale beslutningstakere i fire europeiske land : Frankrike , Tyskland , Sveits og UK , som alle fikk spørsmål knyttet til skytjenester og hvordan det hjelper industrien å forberede seg på fremtiden .
Se her for en gratis kopi av hele rapporten og ytterligere detaljer .

Avanserte Fartøyer 2022

Digitalisering , autonomi og teknologiløsninger samt rammebetingelser og forskningsnytt innen skipsindustrien
Du vil få høre om hvor teknologien i den maritime bransjen har sitt ståsted i dag .
Vi byr på foredrag der aktører i bransjen deler sine erfaringer og hvordan de jobber intenst med nye teknologiske løsninger .
Det blir også flere foredrag som gir oss et innblikk i hvor forskningsfronten befinner seg i dag og hvordan sertifiseringsselskapene forholder seg til ny teknologi .

15-16 november | Trondheim

Foto : Egil Ulvan Rederi AS