AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 7

Vi forstår utfordringen med å finne den rette balansen mellom anleggets effektivitet og overensstemmelse med gjeldende industristandarder og lovkrav .

OBSERVERE + BEVARE

Du oppfyller effektivitetsmålene dine og reduserer kostnadene uten at det går utover vannkvaliteten .
Proline Promag W med 0-rettstrekk og uten reduksjon - Verdens første elektromagnetiske mengdemåler for ubegrensede målinger
• Mål pålitelig - uavhengig av flowprofil og monteringssted
• Den første og eneste elektromagnetiske mengdemåleren uten krav til rettstrekk før og etter ( 0 x DN ) samt ingen rørbegrensning ( konstruksjon med full åpning ), og dermed uten trykkfall
• Installasjon rett etter bend , perfekt for plassbegrensede områder og på skids
Vil du lære mer ? www . no . endress . com / 5W4C