AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 6

NÅ MÅ LEDERNE TA ANSVAR

Leder
Norsk industri går bra . De aller fleste av AMNYTTs kontakter melder om positive resultater i 2020 , 2021 , og også så langt i år . Men usikkerheten er stor . Internasjonalt er det en klar trend i å ta produksjon hjem , eller benytte underleverandører som geografisk er på samme kontinent . Problemene med lange og usikre leveringskjeder gir nå utslag i bedriftenes leveringsdyktighet og økonomisk resultat .
Automatisering og digitalisering er to viktige verktøy i bedriftenes arbeid med å redusere produksjonskostnadene . I norsk industri finnes det god kompetanse , både i produksjonsbedriftene og hos leverandørene , om disse teknologiene . Det er flere gode eksempler på at norsk produksjon blir internasjonalt konkurransedyktig ved god utnyttelse av avanserte produksjonsøkninger .
Spørsmålet er hvorfor har ikke flere bedrifter robotisert produksjonen og digitalisert den interne verdikjeden . Svaret er ikke at norske bedrifter ikke kan utnytte teknologien på en god måte . I prosessindustrien er det døgnkontinuerlig produksjon . I mange vareproduserende bedrifter utnyttes maskinene ofte i kun et skift . Her er det muligheter for økt produksjon med relativt små investeringer . Produksjonsfolkene er klar over mulighetene .
Nå må toppledelsen i bedriftene ta sitt ansvar å høre på fagfolkene sine . Men de må også tenke offensivt . Med en tilnærmet dobling av produksjonen må nye markeder erobres . For en god del bedrifter betyr det at de må tenke på eksport . Selvsagt gir det større usikkerhet og krever noe mer arbeid enn markedsføring kun i eget nærmiljø . Gevinsten er stor hvis man lykkes . Men prøver man ikke kan resultatet være at bedriften taper i eget nærmiljø . Nordmenn i har i tidligere generasjoner tenkt offensivt og internasjonalt , nå bør større del av norsk industri gjøre det .
Lykke til .
Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør