AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 68

68 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Skyteknologien påvirker omstillingstakten

Faktisk har hele 32 prosent av denne typen bedrifter allerede oppnådd status som ledende i bruken av skyen . Rapporten indikerer også at skyteknologi er drivkraften bak den raske omstillingen flere europeiske produksjonsbedrifter har vært gjennom . Det er imidlertid ulikt i hvor sto grad europeiske produksjonsbedrifter har adoptert skyteknologi . De som befinner seg i de tidlige stadiene ( 27 prosent ), henger etter i forbindelse med for eksempel å få produkter på markedet raskere , mer effektiv risikostyring og aksjonærverdi . Rapporten avslører at de som er ledende på bruken av skyteknologi nesten dobler avkastningen på investeringen ( 42 prosent ), sammenlignet med en 24 prosents avkastning for de som befinner seg i de innledende fasene .

• Endringer i den globale økonomien redefinerer produksjonsindustrien i Europa , sier Srinivasaa HG , Europe Business Head of Integrated Digital Engineering & Application Services ( iDEAS ) hos Wipro Limited .
• Pandemien førte til et massivt oppsving i bruk av skyteknologi . I det usikre økonomiske miljøet som nå hersker i Europa , utnytter bedriftsledere skyen for raskt å ta i bruk teknologier som øker motstandsdyktigheten på tvers av virksomhetsområder og legger til rette for bedre risikohåndtering .
• Skyen fungerer i økende grad som selve grunnlaget for virksomheten ,