AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 67

32 prosent av produksjonsbedrifter har blitt ledende i bruken av skyteknologi , sammenlignet med 18 prosent i alle andre industrier . Wipro Limited har nylig publiserte en rapporten Redefining Manufacturing for The Digital Era ( utført av Wipro FullStride Cloud Services ). Funnene viser at produksjonsbedrifter ligger foran alle andre industrier i forbindelse med innføringen av skyteknologi .

67 / 82

AMNYTT NR . 5 2022

Produksjonsindustrien er best på

utnyttelsen av skyteknologi

32 prosent av produksjonsbedrifter har blitt ledende i bruken av skyteknologi , sammenlignet med 18 prosent i alle andre industrier . Wipro Limited har nylig publiserte en rapporten Redefining Manufacturing for The Digital Era ( utført av Wipro FullStride Cloud Services ). Funnene viser at produksjonsbedrifter ligger foran alle andre industrier i forbindelse med innføringen av skyteknologi .
Av Wipro Limeted