AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 60

60 / 82

Høyblokka skal refundamenteres og bygningens hovedbæring skal forsterkes . Fasadene skal rehabiliteres innenfor gjeldende vernehensyn , og hovedtrapperommet over 2 . etasje skal bevares . I tillegg skal alle tekniske anlegg skiftes ut . – Vi har alt av elektroarbeid , og jobber nå med føringsveier , sier produksjonsleder Aleksander S . Langeland i Lysteknikk Elektroentreprenør AS . AM Nytt fikk anledning til å beskue arbeidene på nært hold , men det er selvfølgelig streng adgangskontroll for riggen . Etter å ha fått på hjelm , logget oss inn på anleggsområdet og lagt mobilen i oppbevaringsskap , går vi Lindealléen mot Høyblokka . Det er knapt med plass inne på anleggsområdet , og alt arbeid er planlagt nøye – både hva som skal gjøres og når det skal gjøres . – Du kan si vi jobber i tre faser . Først legger vi føringsveier , deretter sørger vi for kabling mens veggene blir montert . Til slutt er det komplementering når veggene er på plass , sier Langeland .

Nostalgiske føringer Høyblokka , som er tegnet av arkitekt Erling Viksjø , sto ferdig i 1958 . Nå skal alt tilbake til original arkitektur og design . Lampene i fellesarealene vil til forveksling se ut som de gjorde da bygget var nytt , men ledninger og støpsler lages i henhold til dagens standarder . – Hadeland glassverk har funnet frem gamle former – og restaurert noen –
AMNYTT NR . 5 2022
Det er en viss ærefrykt å jobbe her , å få lov til å være med på dette , sier produksjonsleder Aleksander S . Langeland i Lysteknikk Elektroentreprenør AS . ( Foto : Eirik Iveland )
for å kunne produsere nye lamper i datidens design . Lampene vil få LED-pærer , og vi skal også legge LED-stripe innfelt i taket langs etasjene , forteller Langeland . – Det blir en kombinasjon av gammelt og moderne , men det er klar spekk på alt som skal leveres . Sånn sett er det en rett frem jobb , selv om det har vært litt utfordrende å finne rett materialer til det som skal være originaldesign – og å få det levert , sier han .