AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 61

61 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Høyblokka har stor symbolsk verdi , det å ivareta bevaringsverdig bygningsmasse og kunst er høyt prioritert i prosjektet . Det er kunstnere som Pablo Picasso , Carl Nesjar , Inger Sitter og Kai Fjell , som står bak utsmykningen av bygget . Det har også en litt spesiell betydning for hovedentreprenøren at det var Ingeniør F . Selmer – forløperen til Skanska Norge – som oppførte bygget på slutten av 1950-tallet .
Alt skal merkes God merking er viktig i det elektriske anlegget . Det er merker i himlinger der det en detektor rett over , og teknisk personell må raskt skaffe seg oversikt over kabler og utstyr ved vedlikehold eller endringer . Statsbygg har utviklet en standard for TFM – TverrFaglig Merkesystem – med nummerserier . Og med fargekoding blir det lettere for montører og driftspersonell å kjenne igjen installasjoner . – Phoenix Contact leverer alt av merking . Merkingen skal være lik i alle byggene i Regjeringskvartalet , og det er inngått avtaler for tilsvarende leveranse i et annet delprosjekt , forteller Langeland .
– Da vi begynte å ha samtaler om hva vi kunne levere til Regjeringskvartalet fikk vi en meget spesifikk kravliste som byggherren hadde satt opp . Vi printet ut noen prøver som så ble godkjent av Skanska og Statsbygg , sier Bård-Arild Skjønneborg , produktsjef merking i Phoenix Contact .
Interiørfoto fra møterom i Høyblokka da bygget var nytt . ( Foto : Teigens Fotoatelier )
– Komponenter , styreskap og tavler skal merkes . Det skal være merking i begge ender av en kabel og ved alle overganger – det kan være på begge sider av en vegg eller på og av kablestiger , sier Vegard Sjølie salgsansvarlig merking i Phoenix Contact . Det er klare krav til at merkingen skal være holdbar . Den skal kunne leses like godt om 15 år – og den må sitte på . Kravet er at merkingen skal vare minst like lenge som produktet som er merket . – Vi bruker ulike typer lim til ulike typer overflater og merkene våre tåler store temperatursvingninger . For merker