AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 59

Det nye regjeringskvartalet begynner å ta form og flere nybygg reises for å gi plass til de som skal styre landet . Høyblokka skal rehabiliteres til et velfungerende kontorbygg for ca . 500 ansatte , her har Lysteknikk Elektroentreprenør AS fått oppdrag med anlegg for tele , data og belysning , mens Phoenix Contact leverer alt av merking . Byggherre er Statsbygg mens Skanska er hovedentreprenør .

59 / 82

AMNYTT NR . 5 2022

Omfattende elektroarbeid i Høyblokka

Det nye regjeringskvartalet begynner å ta form og flere nybygg reises for å gi plass til de som skal styre landet . Høyblokka skal rehabiliteres til et velfungerende kontorbygg for ca . 500 ansatte , her har Lysteknikk Elektroentreprenør AS fått oppdrag med anlegg for tele , data og belysning , mens Phoenix Contact leverer alt av merking . Byggherre er Statsbygg mens Skanska er hovedentreprenør .
Av Eirik Iveland