AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 5

Innhold

Med finjusterte gripearmer , maskinsyn og
kunstig intelligens i batterigjenvinningens navn ..................................................................... 14
SensorTUNNEL – Smart sensorsystem påviser mikroplast .............................................. 22
Elbil- og batteriproduksjon med økt kraft og ytelse ................................................................ 32
Høyytelses oscilloskop for lab og feltarbeid ................................................................................. 42
Åpne protokoller gir innsikt i prosessene ...................................................................................... 50
Omfattende elektroarbeid i Høyblokka ............................................................................................. 58
Produksjonsindustrien er best på utnyttelsen av skyteknologi ...................................... 66
Bærekraft og hydrogen i sentrum ......................................................................................................... 72
NFEA ......................................................................................................................................................................... 76
Tavleforeningen ............................................................................................................................................... 80
Nr . 5 - 2022 ISSN 1893-6601
Ansvarlig utgiver JES Consult Fossilveien 40 , 3034 Drammen Bankkonto : 6138 06 63944
Ansvarlig redaktør Jan Eirik Schiøtz Telefon : 997 98 302 E-post : jan . eirik @ amnytt . no
Markedsansvarlig Tom Mehlum Telefon : 900 44 944 E-post : tom @ amnytt . no
AMNYTT distribueres digitalt 7 utgaver pr . år til 10.000 personer , herunder abonnenter og NFEA- medlemmer .
Annonsemateriell Skal leveres i PDF-format Sendes til tom @ amnytt . no
Design og digital produksjon Hi-Files Design doo , Slovenia Tlf : + 386 40 567202 design @ hi-files . com
Grafisk design : Ljubisa Miodragovic
Hovedsamarbeidspartnere