AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 4

14
22
32
42
50
58
66 72

14

22

Med gripearmer , maskinsyn og kunstig intelligens

32

SensorTUNNEL – Smart sensorsystem påviser mikroplast

42

Elbil- og batteriproduksjon med økt kraft og ytelse

50

Høyytelses oscilloskop for lab og feltarbeid

58

Åpne protokoller gir innsikt i prosessene
Omfattende elektroarbeid i Høyblokka

66 72

Produksjonsindustrien er best på utnyttelsen av skyteknologi
Bærekraft og hydrogen i sentrum