AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 68

68 / 75

AMNYTT NR . 4 2022

” Smarte sensorer kan tilby operatører enda større muligheter koblet til en gateway ”

operatørene å oppnå en bredere og dypere forståelse av våre pneumatiske systemer . Med avansert analyse , inkludert av temperatur , trykk og mengdestatistikk over tid , gir kontrollpanelet operatøren en oppsummert anleggsoversikt , samtidig som den gjør det mulig for vedkommende å sjekke tallene til de enkelte maskinene nærmere . Dette komplette overvåkningssystemet for trykkluft har hatt en bemerkelsesverdig påvirkning på såpass kort tid . Vi har identifisert at 850 liter trykkluft per minutt , omlag 20 % av den samlede luftstrømmen , går tapt gjennom lekkasjer . Ved å benytte AF2-sensorer til proaktiv deteksjon og håndtering av lekkasjer , kan vi spare 20 % av vårt årlig forbruk av trykkluft . Dette utgjør ca . $ 58,000 i energibesparelser og 68 000 kg lavere karbonutslipp over 10 år . Dessuten vil slike besparelser gi merkbar avkastning , med en estimert kompensasjon etter 18 til 24 måneder . Innen 5 måneder har vi identifisert besparelsesmuligheter som dekker 50 % av vår kompensasjon . Det viktigste er kanskje at denne overvåkningsløsningen for trykkluft lar operatørene finne muligheter til optimalisert energibruk . Besparelser kan genereres med tilgjengelige visualiseringer og inndata , men innsikten som oppnås har størst verdi . Denne innsikten vil fortsett å gjøre en forskjell gjennom installasjonens levetid . Denne fullstendig utviklede løsningen kan i et firmanettverk også enkelt skaleres på tvers av filialer , slik at den blir en heldekkende løsning for selskapet . Faktisk planlegger vi å utvide overvåkningen fra 50 % til 80 % av våre maskiner , ved anlegget vårt i Sissach , og har også begynt overvåkningen ved andre Emerson-anlegg i Singapore , Malaysia og India .
Oppfyllelse av miljømålsetninger gjennom digital transformasjon Selskaper kan ikke nå ambisiøse avkarboniseringsmål kun med håp . Det forutsetter presis analyse , informerte beslutningsprosesser , smarte tiltak og støtte fra en erfaren leverandør av digital transformasjon . Overvåkning av trykkluft er en verdifull metode som på pålitelig vis lar selskaper nå sine mål og bedre sin bærekraft . Overvåkning tilbyr verdifull innsikt som gir operatørene den informasjonen de trenger for å treffe beslutninger som gjør en forskjell — beslutninger som effektivt