AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 67

67 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Michael Britzger er Senior Manager IIoT Engineering & Innovation Machine Automation hos Emerson . I sin stilling retter han og hans team fokuset mot datastyrte programvareløsninger og IIoTteknologituvikling for det digitale transformasjonsinitiativet til Emerson .
Jan Edler er IIoT Manufacturing Applications Leader hos Emerson . Han har enorm kunnskap om automatiseringsteknologi og IIoTforbindelser . I sin stilling er han leder for de globale IIoT-prosjektene til Emerson . Han har etablert overvåkning av trykkluft og energi i Emerson-anlegg rundt hele kloden . en gateway og programvare . Med et slikt nivå av digital transformasjon kan operatører få tilgang til kontrollpaneler , lagre historiske data , opprette grenseverdier for parametre som utløser meldingsvarsler , fullføre lekkasjeanalyse , forbinde data med andre sensorer , fullføre bokføring på stedet og mye mer .
Oppnå energibesparelser i den virkelige verden AF2 er en av de primære løsningene som Emerson benytter ved Grønning For , måten vi støtter og muliggjør våre kunders bærekraftige miljøtiltak . Men vi har nylig gjort det til en løsning vi selv benytter ved Grønning Av , eller til måten å forbedre våre egne bærekraftstiltak på . Vi installerte nylig 19 av disse avanserte luftstrømsensorene på halvparten av maskinene ved anlegget vårt i sveitsiske Sissach . Plug-and-play AF2 lar seg enkelt installere , reduserer tidsbruken og kostnadene til et minimum , med knapt noe som helst opplæring påkrevd , og forbindes automatisk med et forhåndskonstruert kontrollpanel . Kontrollpanelet vårt for trykkluft innhenter data fra alle de 19 AF2-sensorene som er tilkoblet , og gjør det mulig for