AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 33

33 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Scot Gardner ser med entusiasme på muligheten digitalisering gir sluttbrukerne
Erfaringen er brukt til å utvikle løsningen . MindSphere som nå er en mer moden teknologi , kan nå integreres i løsninger og det er mulig å vise hvorledes brukerne kan utnytter teknologien i egen virksomhet .
Standardisering og samarbeid Utviklingen går mot mer samarbeid . Det gjelder både mellom leverandør og kunde , men også mellom produsentene . Antall stands for organisasjoner som samarbeider om teknologier og løsninger har økt jevnt og trutt . – Vi trenger partnere for å utvikle oss , slo Gardner fast . Gode ideer blir ofte utviklet i skjæringspunktet mellom forskjellige miljøer . På forhånd er det ikke mulig å si i hvilke miljøer eller samarbeidsrelasjoner nye ideer kan komme . Samarbeid med kunder og partnere er derfor nødvendig for å sikre at vi evner å utvikle oss videre . Siemens har lang tradisjon med slikt arbeid .
– For at industrien skal komme videre , i en verden som krever mer samarbeid og sammenkoblede løsninger , må vi ha standarder , sa Gardner . – Det foregår et enormt arbeid innen standardisering på alle felt i dag . For å kunne utvikle gode løsninger må vi være åpne . Tiden er forbi hvor hver enkelt leverandør kunne lukke sine løsninger for tilkobling til andre leverandørers produkter . Dagens IT-systemer krever