AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 34

34 / 75

AMNYTT NR . 4 2022

” Spørsmålet er hele tiden hvordan vi skal bli bedre ”

åpenhet og muligheten til å koble sammen med annet utstyr . Utviklingen innen IT møter OT er et godt eksempel på behovet både for åpne og sammenkoblede systemer . Det viser også hvilke store gevinster som kan oppnås . Da må vi huske på at forutsetningen er utvikling av gode standarder .
Må også gjøre noe selv Siemens har mange produksjonsenheter . For å bli en troverdig partner og leverandør , må de også følge opp miljømålene som myndigheter og kunder setter . – Vi skal kutte CO2-utslippene med 50 prosent innen 2030 . Både produktene og i selve produksjonen skal CO2-fotavtrykket reduseres . Vi har ambisiøse planer og legger mye ressurser i dette arbeidet . Med den kunnskapen vi tilegner oss i egen virksomhet har vi et godt grunnlag å hjelpe sluttbrukerne til å redusere sitt energiforbruk og CO2-avtrykk , sa Gardner . – Digitalisering i industrien er viktig for utvikling av bærekraftige løsninger , mener han . – Skal vi evne å redusere miljøpåvirkningen av industriell virksomhet , må vi vite hva som foregår . Det er kun gjennom god instrumentering , innsamling av data og analysering at vi kan få kontroll på energi og råstofforbruk . Gode analyser er grunnlaget for forbedringsarbeid , som skal resulterer i redusert CO2-utslipp .
Nye teknologier kommer – Spørsmålet er hele tiden hvordan vi skal bli bedre , sa Gardner . Svaret kan være å utnytte eksisterende teknologi my ny måte , eller utvikle ny teknologi . 5G-teknologi er et eksempel på ny teknologi for kommunikasjon i et industrielt anlegg . Ved å utnytte mulighetene som ligger i å ha private 5G-nett , kan industrien få mer effektive kommunikasjonsløsninger . Men som alltid er det kundens behov som bør ligge til grunn for valg av løsning . Muligens kan det være den nye trådløse standarden Wi- Fi 6 som løser brukerens behov . – Det er brukeren som må klargjøre sitt behov , så kan vi leverandører hjelpe til med å finne de gode løsningene . Standen vår her på Hannover-messen er et forsøk på vise at vi legger mye krefter i å finne gode løsninger sammen med kundene , sa Gardner avslutningsvis .