AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 32

32 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Privat 5G teknologi vil gi helt nye muligheter for industrien

Det er viktig for brukerne at driften kan utnytte funksjonaliteten i informasjonsteknologiske systemer , sa Gardner . Det er mye som ligger i slagordet IT møter OT . Begge miljøer har sine spesielle krav . En viktigste forskjellen er at det i de fleste IT system kan aksepteres noen feil . Det er aldri akseptabelt i en industriproduksjon , det vil si en OT løsning , mener Gardner . Stopp i ett brøkdel av et sekund kan få store konsekvenser , både for operatørers helse og driftsmessig . Dette er en viktig forståelse å ta med seg når vi skal utvikle løsninger for samarbeid mellom OT og IT .

Mer moden løsning – Et viktig mål for oss her på Hannover-messen er å vise hvorledes de enkelte elementer i et foretaks virksomhet kan kobles sammen i et helhetlig system , fortalte Gardner . – Et eksempel på at vi viser løsninger i stedet for produkter er at MindSphere er integrert i forskjellige løsninger . Under forrige messe var det stor oppmerksomhet rettet mot MindSphere som produkt . Logo og banner var synlig både på Siemens egen stand og flere steder på messen . I år var det ikke tilfelle . – Siemens har samlet mye erfaring i løpet av de tre årene som er gått siden forrige fysiske Hannover-messe .