AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 139

1 / 2022 | Industry @ pps | 23
Det arrangeres faste guidete turer på messen , mange ønsker det på grunn av størrelsen . De norske deltakerne fikk en egen omvisning , som var tilpasset norsk industri . Et høydepunkt var PCS Neo , DCS løsningen som er utviklet en god del siden den ble lansert i 2019 . Det er utviklet mer omfattende rammeverk og engineeringsverktøy .
Datasikkerhet er også svært viktig i automatiseringsløsninger . Det er utviklet et Zero Trust-konsept som Siemens følger opp . Siemens tilbyr krypterte løsninger for PLS , HMI og OPC kommunikasjon . Et element er en omfattende satsing på Edge computing . Siemens har utviklet en omfattende portefølje som omfatter Edge ledelse ( management ), Edge utstyr ( devise ) og Edge apper . Edge er både en datamaskin og gateway til skyløsning . WinCC vil snart kunne brukes på Edge-plattform . Comfort-panelene er også under stadig utvikling . Effektive kommunikasjonsløsninger er nødvendig for å kunne utnytte moderne teknologi . Siemens presenterte løsninger for privat 5G-nett . informasjon om en motors status . Data sendes over en WiFi løsning og er derved svært fleksibel . En moderne IE 5 motor kan spare opp til 30 prosent sammenlignet med litt eldre elmotor . Med dagens energipriser kan det gi god avkastning på investeringen .
I tillegg til Siemens egen tur , var det en rekke nordmenn som besøkte standen .
En reise til et så stort arrangement som Hannover Messe er , gir også muligheter til å knytte nye kontakter . Det gjøres både når man diskuterer aktuelle faglige spørsmål på selve messen . Men mange nye bekjentskaper knyttes også i forbindelse med de sosiale arrangementene . Årets tur var ikke noe unntak . Arrangøren av turen hadde som vanlig lagt opp et godt faglig og sosialt program . Mange ser frem til neste arrangement , som er Nürnberg i november . Energieffektivisering er avgjørende i det grønne skiftet . Det var flere stasjoner som viste nye løsninger , motorer , drives og frekvensomformere . Simatic Connect er en løsning som samler inn all
Skrevet av AMNYTT