AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 140

1 / 2022 | Industry @ pps | 24
Her fra filminnspilling utenfor Lindelitunnelen ute på prosjektanlegget E39 Kristiansand – Mandal .
E39 KRISTIANSAND VEST – MANDAL ØST

Sikkerhet og trafikkflyt for travel vegstekning

Planlegging og gjennomføring av veistrekninger er kompliserte prosjekter og det krever unik kompetanse for å skape sikkerhet og trafikkflyt på travle veier . Tratec Norcon og Siemens har sammen utviklet et trafikksikkerhetssystem for moderne motorveier .
Nye Veier bygger ny trafikksikker E39 i Sørvest-Norge , en moderne firefelts motorvei mellom Kristiansand og Ålgård . Strekningen mellom Kristiansand vest og Mandal øst , er en sentral del av nye E39 , og er et av
Norges mest krevende veiprosjekter . Det er 19 km med firefelts motorvei og strekningen inkluderer blant annet 5 toløps tunneler , 7 bruer samt 3 store og kompliserte motorveikryss .