AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 138

1 / 2022 | Industry @ pps | 22
Smart Industri-messen Det første arrangementet var Smart Industri-messen på NOVA Spektrum . Arrangørene ønsker å fange opp de nye industrielle trendene , samtidig som de prøver å videreføre tradisjoner fra Den Tekniske Messe som ble lagt ned for flere år siden . Messen dekket kun en og en halv hall på Lillestrøm og hadde totalt om lag 4000 besøkende .
Steffen Andreassen forteller at Siemens ønsker å være synlig i et Industri 4.0-miljø . Vi vurderte at Smart Industri kunne passe inn i denne strategien . Målsettingen var å vise frem selskapets kompetanse og løsninger . Standen var åpen med noen skjermer som viste hvilke løsninger og systemer Siemens kan tilby markedet .
– Viktige elementer for oss å vise frem er programvare , instrumentering , TIA Portal , PCS Neo og industrielt 5G , sa Steffen . Presentasjonene var konsentrert om fire stasjoner . Det ga en åpen og luftig stand . Og selvsagt må alt kunne kommunisere med skyen og løsningene kan vises på skjerm .
Hannover Messe Pandemien hadde satt sine spor på verdens største industriutstilling . Siemens stand var ikke noe unntak . Arealet var redusert noe sammenlignet med tidligere år . Men allikevel var det mye interessant som ble presentert . Fra Norge hadde Siemens en gruppe på om lag 40 personer på sin tradisjonelle Hannover-tur . Også det mindre enn vanlig . En årsak var at det var vanskelig å få hotellrom . Gruppen ble ønsket velkommen på Siemensstanden av Cedrik Neike . Han er en av fem styremedlemmer i Siemens og CEO for Digital Industries . Det var tydelig at Siemens ønsket å ta godt vare på de norske gjestene .
I år ønsker vi å fortelle besøkende på vår stand hvordan løsningene våre kan brukes til å effektivisere produksjonen , sa Scott Gardner under Hannover messen . Gardner er Executive Vice President , Sales & Marketing hos Siemens Digital Industries .
Siemens er et av verdens 10 største IT-selskaper og størst når det gjelder industriell IT . Stadig flere ønsker bruke digitale tvillinger for å optimalisere produksjon og energiforbruk . Gode dataverktøy er avgjørende for å kunne utnytte digitaliseringsteknologien godt . MindSphere var ikke så fremtredende på standen som i 2019 . I år er man kommet lenger i utviklingen av systemet og integrerte systemet i forskjellige løsninger . Besøkende fikk se hvorledes de kan utnytte teknologien .