AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 137

1 / 2022 | Industry @ pps | 21

Endelig mulig å vise frem løsningene

Etter flere utsettelser har en rekke fagutstillinger blitt gjennomført , både i Norge og i utlandet . Tradisjonen tro var Siemens godt representert på Hannover Messe . Her i landet valgte Siemens å delta på messen Smart Industri .