AMNYTT 6/2019 | Page 38

38 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Produksjon av 95 000 enheter i året kan kalles masseproduksjon, som også krever noe manuelt arbeid Boer kjenner produksjonen og lo- kalene i fabrikken godt. Tidlig i sin yrkeskarriere utviklet han kalibre- ringsstasjoner som fortatt finnes i fabrikken. – Vi har god kontakt med skoleverket, forteller Boer. Deler av opplæringen av de ansatte kan bli innpasset i en Bachelor grad. Dette samarbeidet kommer både utdan- ningen og vårt selskap til gode. Boer viste til et studentprosjekt hvor det ble utviklet en egen kavitasjonsmo- dell, som nå blir benyttet. Økt automatiseringsgrad - Nå går utviklingen svært raskt, sier Boer. Det gjelder både for utvikling av nye produkter og løsninger, og i produksjonen av utstyr. Industri 4.0 eller liknede konsepter gjør sitt inn- tog i industrien. Vi har et prosjekt for papirløs produksjon. Hos oss produ- seres det om lag 95 000 enheter i året. Det meste produseres etter ordre, slik at det er stor variasjon i sluttproduktene vi produserer. For å sikre at kunden fikk det produkt som var bestilt, krevde det mye pa- pirdokumentasjon og høy produk- sjonskunnskap hos operatørene. Nå har vi et prosjekt gående for å fjerne behovet for papir i produksjonen. Alle instrumenter får inngravert en QR kode fra starten av. For hvert