AMNYTT 6/2019 | Page 37

37 /168 AMNYTT NR. 6 2019 God kundekontakt og kompetanse gir resultater Med tett oppfølging av sluttbrukeren får vi nyttig informasjon om hvilke behov de har. – Ved å bruke denne informasjonen sammen med vår interne kompetanse, har vi et godt grunnlag for å utvikle gode løsninger, sier André Boer. Boer er administrerende direktør i KROHNEs produksjonsenhet Altometer. Kvalitetsproduksjon starter med mennesket. Av Jan Eirik Schiøtz