AMNYTT 6/2019 | Page 26

26 /168 levert en lakkeringslinje til VW i Kina som skal produsere 120 biler i timen. Selv om biler fra Porsche er kjappere enn de fleste, er produksjonen ved den nye elbilfabrikken i Stuttgart i Tyskland ganske behersket, med 15- 20 biler per time. For å optimalise- re investeringer, fleksibiliet og plass benytter fabrikken en løsning hvor robotene er montert på veggen med en roterende, syvende akse. Den kommer i tillegg til de seks aksene majoriteten av industriroboter har. Vann og høyspent - Robotene styrer lakk- og luftmeng- de som benyttes sammen med selve robotbevegelsene for å få riktig tyk- kelse, riktig overflate som farge, re- Tar egenmedisin ABB tar egenmedisin med robotise- ring i Norge. Selskapet er en av ver- dens største leverandører av indus- triroboter og tar i bruk stadig flere i Norge. Robot nummer elleve er på gang i Skien, hvor selskapet har en fabrikk for elektroteknisk utstyr. Ro- botene «jobber» med bearbeiding av metaller og sveising. Logistikken i deler av fabrikken er også helautomatisert, blant an- net med automatisk høylager for komponenter og automatisk distri- busjon til produksjonslinjene med AMNYTT NR. 6 2019 fleksjon og effekter og riktig bespa- relse for hvert fargeskifte, sier Steinar Riveland, global kvali-tetssjef for lak- keringsroboter i ABB. Og spennin- gen er høy under lakkeringen. - Vi benytter et såkalt Cartridge Bell System (CBS). Det kombinerer vannbasert lakk med elektrostatisk ladning av lakken, uten at det blir overslag fra -80.000 volt som lakken lades med, forklarer Riveland. - Den delen av sprøytehodet som peker i motsatt retning av selve lakkerin- gen, er beholderen med inntil 1000 ml med lakk som benyttes per bil og den definerte delen av bilen som lak- keres av denne roboten. Etter bruk vil denne beholderen byttes, rengjø- res og fylles med ny farge. selvkjørende trucker, såkalte AGV- er (Automated Guided Vehicle). Alt er sømløst integrert i relevante it- og styringssystemer i beste Industri 4.0-stil. Også ABBs nye servicesenter for transformatorer og høyspentpro- dukter i Drammen har også «ansatt» en industrirobot. Den håndterer ol- jeprøver fra transformatorer og av- laster operatørene i oljelaboratoriet og bidrar til bedre HMS. Transfor- matorolje forteller det meste om helsetilstanden til transformatorer, som blodet for oss mennesker.