AMNYTT 6/2019 | Page 25

25 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Porsche perfeksjonerer Porsches første elbil, Taycan, blir lakkert med lakkeringsroboter som har sine røtter til ABB på Bryne. Når de 3000 som har bestilt sports- bilen i Norge – eller 30 000 globalt for den saks skyld – ratter sin batter- ibil kjører de med norskutviklet over- flatebeskyttelse. Lakkeringsroboten ble oppfunnet på Bryne i 1969 (se hovedartikkel) og alle ABBs lakke- ringsroboter er utviklet i byen. Saktekjørende sportsbil Bilfabrikker er et eldorado for robo- tentusiaster. For eksempel har VWs nye fabrikk for elbilen ID.3 over 1600 roboter. Når den kommer i full fart ruller det ut en elbil hvert 90. se- kund. Til sammenlikning har indus- trien i Norge i størrelsesorden 1000 roboter i sving. Lakkeringsroboter er en naturlig del av robotfloraen i bilfabrikker. Hos volumprodusenter lakkerer fire ro- boter en bil på rundt et minutt. Da er fire roboter i sving, to på hver side, i to ulike plan. ABB har for eksempel