AMNYTT 6/2019 | Page 27

”Vi går i tett samarbeid med automatiserings- og dititaliseringsbransjen for å skape den riktige møteplassen” Automatisering og digitalisering endrer industrien. Derfor går Eliaden i tett samarbeid med automatiserings- og digitaliseringsbransjen for å sikre at besøkende og utstiller får de rette rammene. Eliaden skal være den foretrukne møteplassen for industrien. Fakta om Eliaden • Over 19.000 besøkende • 300 utstillere • 81 % av de besøkende er delaktig i beslutninger om innkjøp • 50 seminarer på 3 dager • 15 % av de besøkende er toppledere • 40 % av de besøkende er mellomledere