AMNYTT 6/2019 | Page 24

24 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Porsches nye elbil, Taycan, blir lakkert av roboter med syv akser, den syvende roterer selve roboten (Foto Porsche AG). lakkeringsroboter, se egen sak om Porsches nye elbil. Ledene innovasjonsmiljø ABB har hittil levert over 20 000 lakkeringsroboter globalt og er dermed markedsleder. Alle lakke- rings-roboter i selkapets portefølje er utviklet i Norge, på Bryne. Selv om produksjonen av lakkeringsro- boter ble flyttet utenfor Norge for noen år siden, har selskapet fortsatt et omfattende innovasjonsmiljø i verdensklasse i byen. - Vi har ABBs største forsknings- og utviklingsmiljø innen lakkeringsro- boter her på Bryne, forteller Kerlef- sen. - Våre 70 ingeniører og forskere arbeider med utvikling, support og kvalitetssikring. Oppgavene strek- ker seg fra videreutvikling av eksis- terende lakkeringsløsninger til mo- dernisering av eldre roboter slik at de blir på høyde med nyere modeller. Avdelingen på Jæren er også invol- vert i eksterne forskningsprosjekter. Et av dem er EU-prosjektet AI4EU, altså kunstig intelligens for EU. - Her bidrar vi sammen med blant annet NTNU, Telenor og Simula Re- search til mer avansert testing av roboter ved hjelp av kunstig intel- ligens, avslutter Jan Christian Ker- lefsen, leder for Robotics & Discrete Automation ved ABB i Norge.