AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 | Page 81

81 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

” Forholdene ligger til rette for en positiv utvikling , som kan styrke norsk industris konkurransekraft ”

Hva er IFR Det overordnede formålet med IFR er å fremme forskning , utvikling , bruk og internasjonalt samarbeid innen hele robotfeltet , for å fungere som et samlingspunkt for organisasjoner og myndighetsrepresentanter i aktiviteter knyttet til robotikk . IFR ble etablert som en ideell organisasjon i 1987 .
IFRs institusjonelle medlemmer kommer fra robotindustrien , nasjonale eller internasjonale bransjeforeninger og forsknings- og utviklingsinstitutter . Foreningen representerer direkte over 70 medlemmer fra mer enn 20 land . Hva gjør IFR :
• IFR leverer verdensomspennende markedsdata for undersøkelser , studier og statistikk
• Hjelp produsenter og integratorer av robotikk med å komme inn på nye markeder
• Form bransjens posisjon på sentrale emner som samarbeidende roboter , kunstig intelligens og fremtidens arbeidsplass
• Informer publikum og beslutningstakere om sentrale emner gjennom pressemeldinger og regelmessige IFR Executive Roundtable-diskusjoner ( vanligvis holdt i forbindelse med store internasjonale messer ).
Coboten vil øke anvendelsene av roboter
• Stimulere forskning innen robotikk og fremme koblinger mellom vitenskap og industri ( IERA Award )
• Fremme opprettelsen av allianser eller partnerskap blant foreningen medlemmer .
• IFR sponser International Symposium on Robotics ISR - en konferanse om industri- og tjenesterobotikk holdt siden 1970
• Foreningen samarbeider aktivt med nasjonale og internasjonale robotorganisasjoner