AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 | Page 80

80 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Sveising er en vanlig oppgave å erstatte robot med menneskelige operasjoner
Tilsvarende tall for Danmark er ; 30 . og 31 . plass . I produserende industri er robottettheten per 100 000 ansatte i industrien :
• Danmark – 246
• Norge – 67
• Sverige – 289
Vi har valgt å se på produserende industri , for å se bort fra den høye robotiseringsgraden det er i svensk bilproduksjon . Den er skilt ut i statistikken .
Oppsummert IFR har få , nærmest ingen , kommentarer til situasjonen i Norge . For Sverige og Danmark gis det mer detaljert informasjon om utviklingen . Dette forholdet sier mye om robotstatus i norsk industri . Selv om det er en positiv utvikling i 2020 , kan det mest sannsynlig forklares med at norsk økonomi kom seg raskt etter pandemi-nedstengning enn våre naboland . Norsk industrien rår over personell med nødvendig kompetanse til fullt ut å utnytte avanserte robotinstallasjoner . Forhandler og distributør bransjen har god innsikt i robotteknologien . Det finnes en rekke svært kompetente maskinbyggere her i landet , som er av avgjørende betydning for å få økt robottettheten . Det er på planene store industriprosjekter , som batterifabrikker , som vil få høy robottetthet . Forholdene ligger til rette for en positiv utvikling , som kan styrke norsk industris konkurransekraft . Men da må det gjennomføres et taktskifte i robotiseringen i industrien .