AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 54

54 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Hydrogen er sentralt i Emersons grønne satsing

AMNYTT hadde en samtale med Veronica Constantin under årets ONS . Hun er ansvarlig for Emersons bærekraft virksomhet på verdensbasis . – Vi har satt ambisiøse mål for vår egen virksomhet , sier Constantin . Innen 2045 skal hele verdikjeden vår ha null utslipp av drivhus gasser . Et delmål er en reduksjon på 25 prosent innen 2030 , sammenlignet med utslipp i 2021 . Innsatsen så langt har båret resultater . Utslippene i Emersons virksomhet er redusert med 17 prosent fra 2018 nivået . Selv om planene er blitt mer ambisiøse etter hvert som organisasjonen har fått ny kunnskap , blir de nye målene nådd . I alt har Emerson 182 fabrikker verden rundt og mer enn 87 000 ansatte . Konsernledelsen engasjerer seg aktivt i arbeidet med å få et grønnere selskap og industri generelt .

Constatin fortalte at Emersons virksomhet innen arbeidet med å redusere
CO 2
-fotavtrykket styres i stor utstrekning av konseptet og hvor vi ser at selskapet kan hjelpe kundene mest ;
• Greening av ( of ) Emerson
• Greening ved ( by ) Emerson
• Greening med ( with ) Emerson .
- Det er innen Greening By Emerson hvor våre løsninger vil ha størst innvirkning innen det grønne skifte , sa Constantin . Vi kan hjelpe kritiske bransjer i deres applikasjoner til å utnytte kraften i automatisering og nye løs-