AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 55

55 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
PosHYdon prosjektet er en fremtidsrettet løsning
ninger for å levere lavkarbonenergi systemer .
Stor aktivitet Emerson har en omfattende portefølje av teknologier , en etablert installert base og den globale rekkevidden til støtte alle industrielle sektorener i deres lavkarbonenergiovergang . Selskapets portefølje berører alle hovedformer for primærenergiproduksjon inkludert fornybar energi . I 2021 begynte vi å samarbeide med BayoTech , en innovatør innen distribuerte hydrogenløsninger . Målet var å akselerere tilgjengeligheten av hydrogen for sluttbrukstilfeller i Nord-Amerika og Europa . Emerson fungerer som Bayo- Techs automasjonspartner . Leveransene omfatter kontrollsystem , instrumentering , ventiler og programvare for å optimalisere driften av BayoTechs nettverk av hydrogen produksjonsenheter . Emerson deltar også i PosHYdon-konsortiet som bygger verdens første offshore grønne hydrogenproduksjonprosess på en eksisterende plattform drevet av Neptune Energy i den nederlandske sektoren av Nordsjøen . Dette pilotprosjektet skal være i drift om tre år . Emerson utvikler et avansert kontrollsystem som vil integrere tre viktige delsystemer i pilotprosjektet . Det gjelder :
• offshore vindenergi
• offshore gassproduksjon
• hydrogengenerering fra en elektrolysator som utnytter sjøvann .